Investigación da calidade do solo en Galicia

20 de xullo de 2024 14:23:12 CEST | v1.15.0

Acceso usuarios:

usuario:
anónimo
Iniciar sesión

Promotor:

Xunta de Galicia

Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

  1. Inicio

Ligazóns

Ligazóns de interese

Galicia
Sistema de Información de Residuos: http://sirga.xunta.gal/
SIRGa é un portal no cal cidadáns, empresas e administracións poden acceder á información relacionada coa xestión de residuos en Galicia.
Plataforma Galega de Información Ambiental (GAIA): https://gaia.xunta.es/plataforma/
A Plataforma Galega de Información Ambiental (GAIA) é un portal no que cidadáns, empresas e administracións poden acceder á información ambiental en Galicia.
Sistema de Información Lexislativa: https://gaia.xunta.es/plataforma/ambilex
Base de datos de lexislación ambiental
Infraestrutura de datos espaciais: http://mapas.xunta.es/inspire
Servizos de información xeográfica
Outros
País Vasco: http://www.ihobe.net
Sociedade Pública que de acordo cos planos e directrices do Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial, Agricultura e Pesca do Goberno Vasco, ten por finalidade estender a cultura de sustentabilidade ambiental e mover á acción a todos os axentes da Comunidade Autónoma do País Vasco e actuar, cando sexa necesario, para lograr unha melloría ambiental continua.
Cataluña: http://www.gencat.cat/
Departamento da Generalitat de Catalunya que xestiona os solos potencialmente contaminados
A Rioxa: https://www.larioja.org/medio-ambiente/es
Páxina da Consellería de Medioambiente do goberno da Rioxa
IGME: http://www.igme.es
Páxina do instituto biolóxico e mineiro de España
Europa, Medio Ambiente: http://ec.europa.eu/environment
Portal da comunidade europea sobre medio ambiente
Europa, Solo: https://www.eea.europa.eu/themes/soil/
Portal europeo sobre xestión de solos
Ministerio de Medio Ambiente: https://www.miteco.gob.es/es/
Portal do ministerio de agricultura, alimentación e medio ambiente
USA: http://www.epa.gov
Portal da axencia americana de medio ambiente
SIX de parcelas agrícolas autonómico: http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/
Visor de parcelas agrícolas de ámbito autonómico
SIX de parcelas agrícolas estatal: https://sigpac.mapa.gob.es/fega/visor/
Visor de parcelas agrícolas de ámbito estatal